k.ú.: 750018 - Slavětín u Litovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552194 - Slavětín NUTS5 CZ0712552194
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2015465
zahrada 96 82636
ovoc. sad 1 1160
travní p. 202 236203
lesní poz 91 2329668
vodní pl. nádrž umělá 1 701
vodní pl. tok přirozený 3 4095
vodní pl. tok umělý 29 8542
zast. pl. zbořeniště 12 2294
zast. pl. 105 44440
ostat.pl. jiná plocha 39 22513
ostat.pl. manipulační pl. 14 24094
ostat.pl. neplodná půda 6 6819
ostat.pl. ostat.komunikace 215 89742
ostat.pl. silnice 41 33185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 754
Celkem KN 1323 4902311
Par. KMD 1323 4902311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 103
LV 155
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 26.09.2020 17:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička