k.ú.: 749796 - Slatiňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 656 2474519
zahrada 835 391077
ovoc. sad skleník-pařeniš. 3 170
ovoc. sad 17 165878
travní p. 113 211789
lesní poz 32 2253354
vodní pl. nádrž přírodní 1 5147
vodní pl. nádrž umělá 2 229
vodní pl. tok přirozený 44 79454
vodní pl. tok umělý 16 9032
zast. pl. společný dvůr 10 2816
zast. pl. zbořeniště 4 923
zast. pl. 1494 386423
ostat.pl. dráha 20 60666
ostat.pl. jiná plocha 184 75075
ostat.pl. manipulační pl. 150 233833
ostat.pl. neplodná půda 72 38800
ostat.pl. ostat.komunikace 302 225569
ostat.pl. plantáž dřevin 1 490
ostat.pl. pohřeb. 1 6626
ostat.pl. silnice 22 99383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 82439
ostat.pl. zeleň 39 211628
Celkem KN 4036 7015320
Par. DKM 4036 7015320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 551
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 26
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 309
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1437
byt.z. byt 320
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 19
Celkem JED 347
LV 1725
spoluvlastník 2839

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.01.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 08.01.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 02:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.