k.ú.: 749648 - Slatina pod Hazmburkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565601 - Slatina NUTS5 CZ0423565601
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 5431298
zahrada 156 107284
ovoc. sad 40 285407
travní p. 54 265299
lesní poz les(ne hospodář) 10 60902
lesní poz 1 5672
vodní pl. nádrž přírodní 1 897
vodní pl. rybník 2 96194
vodní pl. tok přirozený 12 82812
vodní pl. zamokřená pl. 1 3317
zast. pl. společný dvůr 6 2677
zast. pl. zbořeniště 8 1077
zast. pl. 204 91983
ostat.pl. dráha 3 30495
ostat.pl. jiná plocha 58 96125
ostat.pl. manipulační pl. 17 50858
ostat.pl. neplodná půda 83 139863
ostat.pl. ostat.komunikace 100 135940
ostat.pl. pohřeb. 1 982
ostat.pl. silnice 10 49150
ostat.pl. zeleň 4 664
Celkem KN 1113 6938896
Par. DKM 687 6674903
Par. KMD 426 263993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 124
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 194
LV 252
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2017
DKM-KPÚ 18.06.2008 1:1000 25.06.2008 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 07.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 17:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička