k.ú.: 749613 - Slapy nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539660 - Slapy NUTS5 CZ020A539660
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1683343
zahrada 308 244541
ovoc. sad 10 47056
travní p. 28 152713
lesní poz les s budovou 22 519
lesní poz 498 12169899
vodní pl. nádrž umělá 2 2842
vodní pl. tok přirozený 15 124213
vodní pl. tok umělý 2 475
zast. pl. zbořeniště 5 916
zast. pl. 490 114816
ostat.pl. jiná plocha 102 142089
ostat.pl. manipulační pl. 10 6598
ostat.pl. neplodná půda 46 47057
ostat.pl. ostat.komunikace 123 180445
ostat.pl. pohřeb. 1 1517
ostat.pl. silnice 18 171573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 41232
ostat.pl. zeleň 11 25174
Celkem KN 1939 15157018
Par. KMD 1939 15157018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 488
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 16
LV 531
spoluvlastník 735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 13.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.