k.ú.: 749567 - Moraveč u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599026 - Slapsko NUTS5 CZ0317599026
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1315910
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 51 52201
ovoc. sad 5 28888
travní p. mez, stráň 16 4538
travní p. 183 366010
lesní poz 81 625747
vodní pl. nádrž umělá 2 1221
vodní pl. rybník 1 1320
vodní pl. tok přirozený 27 16614
vodní pl. tok umělý 9 1914
vodní pl. zamokřená pl. 21 13924
zast. pl. zbořeniště 1 682
zast. pl. 42 17995
ostat.pl. jiná plocha 26 29100
ostat.pl. manipulační pl. 5 12688
ostat.pl. neplodná půda 36 10806
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22374
ostat.pl. silnice 2 20267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4373
ostat.pl. zeleň 5 3615
Celkem KN 787 2550207
Par. KMD 787 2550207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 39
LV 92
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2016
KM-D 1:2000 08.12.2000 21.12.2016
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 10:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.