k.ú.: 749273 - Písecká Smoleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549860 - Slabčice NUTS5 CZ0314549860
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 2548820
zahrada 166 102605
ovoc. sad 1 2823
travní p. 212 795783
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz školka 1 6135
lesní poz 404 4937985
vodní pl. nádrž přírodní 2 274
vodní pl. nádrž umělá 7 627476
vodní pl. rybník 7 2858
vodní pl. tok přirozený 1 849
vodní pl. tok umělý 17 19264
vodní pl. zamokřená pl. 5 16199
zast. pl. společný dvůr 2 375
zast. pl. zbořeniště 3 599
zast. pl. 219 77341
ostat.pl. jiná plocha 47 16574
ostat.pl. manipulační pl. 23 6065
ostat.pl. neplodná půda 80 109456
ostat.pl. ostat.komunikace 114 172487
ostat.pl. silnice 2 17913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 99 67035
ostat.pl. zeleň 1 266
Celkem KN 1643 9529214
Par. DKM 784 4250961
Par. KMD 859 5278253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 217
LV 351
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2013
DKM-KPÚ 1:1000 23.10.2012
DKM 1:1000 30.11.2011
KMD 1:1000 23.11.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 03.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 16:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička