k.ú.: 749133 - Skupice u Postoloprt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2948116
chmelnice 32 509908
zahrada 43 19633
ovoc. sad 6 21253
travní p. 81 212475
lesní poz 5 18837
vodní pl. tok přirozený 18 404913
vodní pl. zamokřená pl. 8 19644
zast. pl. společný dvůr 5 603
zast. pl. zbořeniště 6 1318
zast. pl. 145 68933
ostat.pl. jiná plocha 26 29156
ostat.pl. manipulační pl. 25 31545
ostat.pl. neplodná půda 46 89955
ostat.pl. ostat.komunikace 85 70722
ostat.pl. pohřeb. 1 3862
ostat.pl. silnice 12 41570
ostat.pl. zeleň 3 1764
Celkem KN 714 4494207
PK 1298 2672067
Celkem ZE 1298 2672067
Par. DKM 73 414011
Par. KMD 292 206081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 71
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 138
LV 154
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2018
DKM 1:1000 16.12.2016
KMD 1:1000 28.05.2015
ZMVM 14.12.2001 1:1000 14.12.2001 *) 16.12.2016 Jedná se o JPÚ - Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě čj.: 12/2001 - JPÚ 2/93/HR ze dne 27.11.2001. Právní moc ke dni 14.12.2001.
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 27.09.2020 05:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička