k.ú.: 748994 - Hodyně u Skuhrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531740 - Skuhrov NUTS5 CZ0202531740
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 443828
zahrada 66 57691
ovoc. sad 3 10034
travní p. mez, stráň 2 3803
travní p. 125 917397
lesní poz les s budovou 52 1854
lesní poz 38 390075
vodní pl. nádrž umělá 1 133
vodní pl. tok přirozený 3 5058
vodní pl. tok umělý 27 13391
zast. pl. 86 34228
ostat.pl. jiná plocha 12 8084
ostat.pl. manipulační pl. 10 27451
ostat.pl. neplodná půda 9 26063
ostat.pl. ostat.komunikace 21 32826
ostat.pl. silnice 2 14982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 7636
Celkem KN 527 1994534
Par. DKM 4 4475
Par. KMD 523 1990059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 131
LV 158
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 26.09.2020 00:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička