k.ú.: 748561 - Skotnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568716 - Skotnice NUTS5 CZ0804568716
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2042 6258343
zahrada 362 349345
travní p. 447 592814
lesní poz 673 886997
vodní pl. nádrž umělá 2 298
vodní pl. tok přirozený 398 141025
vodní pl. tok umělý 2 2974
zast. pl. společný dvůr 4 1151
zast. pl. zbořeniště 7 1732
zast. pl. 396 165285
ostat.pl. dobývací prost. 1 2026
ostat.pl. dráha 14 24640
ostat.pl. jiná plocha 157 103179
ostat.pl. manipulační pl. 87 63091
ostat.pl. neplodná půda 156 104368
ostat.pl. ostat.komunikace 618 170664
ostat.pl. pohřeb. 1 25
ostat.pl. silnice 232 248772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 16063
Celkem KN 5612 9132792
Par. DKM 5612 9132792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 273
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 391
LV 599
spoluvlastník 889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2011
THM-G 1:1000 01.01.1971 02.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.