k.ú.: 748561 - Skotnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568716 - Skotnice NUTS5 CZ0804568716
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2042 6258343
zahrada 360 349608
travní p. 447 592863
lesní poz 673 886997
vodní pl. nádrž umělá 2 298
vodní pl. tok přirozený 398 141025
vodní pl. tok umělý 2 2974
zast. pl. společný dvůr 4 1151
zast. pl. zbořeniště 7 1732
zast. pl. 394 165350
ostat.pl. dobývací prost. 1 2026
ostat.pl. dráha 14 24640
ostat.pl. jiná plocha 156 102856
ostat.pl. manipulační pl. 86 63091
ostat.pl. neplodná půda 156 104368
ostat.pl. ostat.komunikace 616 170610
ostat.pl. pohřeb. 1 25
ostat.pl. silnice 232 248772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 16063
Celkem KN 5604 9132792
Par. DKM 5604 9132792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 271
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 389
LV 598
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2011
THM-G 1:1000 01.01.1971 02.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".