k.ú.: 748358 - Skopytce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553085 - Skopytce NUTS5 CZ0317553085
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 653 2882237
zahrada 55 47554
travní p. 208 645648
lesní poz 155 1030958
vodní pl. nádrž umělá 4 3006
vodní pl. rybník 5 39285
vodní pl. tok umělý 67 6579
vodní pl. zamokřená pl. 4 7786
zast. pl. společný dvůr 2 461
zast. pl. zbořeniště 3 227
zast. pl. 71 41433
ostat.pl. jiná plocha 17 12644
ostat.pl. manipulační pl. 22 31550
ostat.pl. neplodná půda 15 16264
ostat.pl. ostat.komunikace 127 95999
ostat.pl. silnice 2 11456
Celkem KN 1410 4873087
Par. KMD 1410 4873087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 68
LV 149
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2013
S-SK GS 1:2880 1829 28.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička