k.ú.: 748315 - Skočice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551741 - Skočice NUTS5 CZ0316551741
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1065572
zahrada 84 59444
travní p. 149 1056384
lesní poz 25 3999141
vodní pl. nádrž přírodní 2 4539
vodní pl. rybník 6 88388
vodní pl. tok umělý 18 9355
vodní pl. zamokřená pl. 1 342
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. 77 39806
ostat.pl. jiná plocha 50 45173
ostat.pl. manipulační pl. 6 8353
ostat.pl. neplodná půda 34 23785
ostat.pl. ostat.komunikace 67 93024
ostat.pl. pohřeb. 1 1144
ostat.pl. silnice 5 34463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3125
ostat.pl. zeleň 2 395
Celkem KN 624 6532453
Par. KMD 624 6532453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 77
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
Celkem JED 13
LV 115
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička