k.ú.: 748226 - Skaštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588989 - Skaštice NUTS5 CZ0721588989
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 5234250
zahrada 172 155029
ovoc. sad 6 27129
travní p. 10 26510
lesní poz 32 1271658
vodní pl. rybník 1 3514
vodní pl. tok přirozený 12 43926
vodní pl. tok umělý 7 68067
vodní pl. zamokřená pl. 4 2861
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 2 1481
zast. pl. 231 119034
ostat.pl. dálnice 17 112315
ostat.pl. jiná plocha 92 84226
ostat.pl. manipulační pl. 105 111561
ostat.pl. neplodná půda 4 8748
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 358
ostat.pl. ostat.komunikace 133 208171
ostat.pl. pohřeb. 1 2148
ostat.pl. silnice 25 122834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7313
ostat.pl. zeleň 27 117580
Celkem KN 1284 7728863
Par. DKM 1284 7728863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 222
LV 358
spoluvlastník 549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.01.2004 1:1000 23.02.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 08.07.1996 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1917 26.01.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.01.1917


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 10:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.