k.ú.: 748196 - Skapce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 579467 - Skapce NUTS5 CZ0327579467
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 3846457
zahrada 95 76927
ovoc. sad 1 4226
travní p. 76 249373
lesní poz 30 780902
vodní pl. nádrž umělá 7 13950
vodní pl. rybník 3 26396
vodní pl. tok umělý 9 21221
vodní pl. zamokřená pl. 5 8788
zast. pl. zbořeniště 1 433
zast. pl. 112 39997
ostat.pl. jiná plocha 97 93988
ostat.pl. manipulační pl. 4 19758
ostat.pl. neplodná půda 19 48687
ostat.pl. ostat.komunikace 50 67313
ostat.pl. pohřeb. 1 2887
ostat.pl. silnice 3 42086
ostat.pl. zeleň 5 2863
Celkem KN 686 5346252
Par. KMD 686 5346252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 44
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 110
LV 88
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička