k.ú.: 748188 - Krtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 579467 - Skapce NUTS5 CZ0327579467
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1443510
zahrada 16 20067
travní p. 8 26180
lesní poz 18 1068338
vodní pl. nádrž umělá 1 1211
vodní pl. rybník 1 6948
zast. pl. společný dvůr 2 1178
zast. pl. 13 7334
ostat.pl. jiná plocha 16 5766
ostat.pl. neplodná půda 10 7315
ostat.pl. ostat.komunikace 16 29887
ostat.pl. silnice 3 16225
Celkem KN 132 2633959
Par. KMD 130 2633906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 13
LV 23
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 16:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička