k.ú.: 748161 - Skály u Protivína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549851 - Skály NUTS5 CZ0314549851
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 7600532
zahrada 164 117495
ovoc. sad 1 5068
travní p. 183 2397741
lesní poz les(ne hospodář) 1 145995
lesní poz 161 5739329
vodní pl. mez, stráň 1 812
vodní pl. nádrž přírodní 1 6243
vodní pl. nádrž umělá 4 9114
vodní pl. rybník 14 481288
vodní pl. tok přirozený 33 118982
vodní pl. tok umělý 72 64613
vodní pl. zamokřená pl. 13 33282
zast. pl. společný dvůr 5 1760
zast. pl. zbořeniště 6 1398
zast. pl. 199 147940
ostat.pl. dráha 5 106768
ostat.pl. jiná plocha 54 60215
ostat.pl. manipulační pl. 51 51169
ostat.pl. neplodná půda 136 232405
ostat.pl. ostat.komunikace 208 392754
ostat.pl. silnice 6 24949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11057
ostat.pl. zeleň 2 480
Celkem KN 1559 17751389
PK 1575 7680259
GP 1 3641
Celkem ZE 1576 7683900
Par. KMD 568 517131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 197
LV 330
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:49

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.