k.ú.: 748048 - Skalka u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586536 - Skalka NUTS5 CZ0645586536
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1534 2305254
vinice 108 68435
zahrada 286 150565
ovoc. sad 13 52261
travní p. 42 28669
lesní poz 8 29585
vodní pl. nádrž umělá 5 1082
vodní pl. tok umělý 11 66250
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 8 1204
zast. pl. 173 63286
ostat.pl. jiná plocha 136 22731
ostat.pl. manipulační pl. 67 81323
ostat.pl. neplodná půda 344 80914
ostat.pl. ostat.komunikace 519 60468
ostat.pl. silnice 11 18195
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3057
ostat.pl. zeleň 2 307
Celkem KN 3270 3034167
Par. KMD 716 522600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 23
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 276
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2016
KM-D 1:2880 01.06.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 30.09.2020 04:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička