k.ú.: 747858 - Skála u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569691 - Věž NUTS5 CZ0631569691
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 937961
zahrada 88 55536
travní p. 190 411600
lesní poz 78 315202
vodní pl. rybník 6 44107
vodní pl. tok přirozený 27 7572
vodní pl. tok umělý 2 88
vodní pl. zamokřená pl. 2 3340
zast. pl. společný dvůr 2 118
zast. pl. zbořeniště 1 289
zast. pl. 125 31568
ostat.pl. jiná plocha 33 8097
ostat.pl. manipulační pl. 10 10566
ostat.pl. neplodná půda 51 20029
ostat.pl. ostat.komunikace 61 44689
ostat.pl. pohřeb. 3 5292
ostat.pl. silnice 13 34203
ostat.pl. zeleň 1 352
Celkem KN 773 1930609
Par. KMD 773 1930609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 118
LV 162
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 20:13

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.