k.ú.: 747823 - Sirákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596728 - Sirákov NUTS5 CZ0635596728
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 224 3601634
zahrada 111 66489
travní p. 213 1684078
lesní poz 237 1223487
vodní pl. nádrž umělá 4 1046
vodní pl. rybník 8 40061
vodní pl. tok přirozený 15 12447
vodní pl. tok umělý 3 180
zast. pl. zbořeniště 1 12
zast. pl. 154 72175
ostat.pl. jiná plocha 79 38301
ostat.pl. manipulační pl. 43 35690
ostat.pl. neplodná půda 25 52548
ostat.pl. ostat.komunikace 70 143916
ostat.pl. silnice 4 29738
ostat.pl. zeleň 4 589
Celkem KN 1195 7002391
Par. DKM 1195 7002391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.used 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 149
LV 184
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.08.2009 1:1000 01.09.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 27.06.2005 část
S-SK GS 1:2880 1838 01.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.07.2019 21:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.