k.ú.: 747335 - Křakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553956 - Mířkov NUTS5 CZ0321553956
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 2648
orná půda 459 3282239
zahrada 43 27903
ovoc. sad 5 19464
travní p. plantáž dřevin 1 2356
travní p. 263 876067
lesní poz 34 346617
vodní pl. nádrž umělá 2 7309
vodní pl. rybník 2 132201
vodní pl. tok přirozený 2 360
vodní pl. tok umělý 50 31026
vodní pl. zamokřená pl. 1 983
zast. pl. zbořeniště 12 5460
zast. pl. 41 35710
ostat.pl. jiná plocha 33 55393
ostat.pl. manipulační pl. 4 29930
ostat.pl. neplodná půda 22 22302
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48858
ostat.pl. pohřeb. 1 989
ostat.pl. silnice 17 61018
Celkem KN 1030 4988833
Par. KMD 1030 4988833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 36
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 64
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2012
S-SK GS 1838 04.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 16:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička