k.ú.: 747106 - Sehradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585734 - Sehradice NUTS5 CZ0724585734
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 1645145
zahrada 208 119250
ovoc. sad 38 64815
travní p. 581 1956579
lesní poz 526 4530163
vodní pl. nádrž umělá 2 292
vodní pl. tok přirozený 73 73755
vodní pl. tok umělý 1 655
vodní pl. zamokřená pl. 1 1429
zast. pl. zbořeniště 11 4743
zast. pl. 367 125376
ostat.pl. jiná plocha 138 40516
ostat.pl. manipulační pl. 207 63060
ostat.pl. mez, stráň 6 11739
ostat.pl. neplodná půda 162 139135
ostat.pl. ostat.komunikace 291 239974
ostat.pl. silnice 39 19989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10706
ostat.pl. zeleň 28 5370
Celkem KN 3183 9052691
Par. DKM 1114 3656100
Par. KMD 2069 5396591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 333
byt.z. byt 14
obč.z. byt 4
Celkem JED 18
LV 476
spoluvlastník 733

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.11.2018
KMD 1:1000 08.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 20.11.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 05:38

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.