k.ú.: 747033 - Sedlo u Číměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1055896
zahrada 68 39227
ovoc. sad 1 37873
travní p. 180 1266149
lesní poz 215 7787381
vodní pl. nádrž umělá 1 1194
vodní pl. rybník 15 223659
vodní pl. tok umělý 37 42799
vodní pl. zamokřená pl. 16 27388
zast. pl. zbořeniště 3 1629
zast. pl. 98 35266
ostat.pl. jiná plocha 55 106380
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 33
ostat.pl. manipulační pl. 31 26484
ostat.pl. neplodná půda 50 76285
ostat.pl. ostat.komunikace 78 159097
ostat.pl. silnice 11 58878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10290
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 936 10955948
Par. DKM 405 2937991
Par. KMD 531 8017957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 97
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 131
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.05.2020 1:1000 25.05.2020 *)
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 1843 25.05.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička