k.ú.: 746851 - Sedletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548421 - Sedletín NUTS5 CZ0631548421
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 2878756
zahrada 111 70635
travní p. 409 755217
lesní poz 243 702753
vodní pl. nádrž umělá 6 7796
vodní pl. tok umělý 3 407
vodní pl. zamokřená pl. 1 399
zast. pl. zbořeniště 5 1658
zast. pl. 159 65631
ostat.pl. jiná plocha 43 35491
ostat.pl. manipulační pl. 65 45706
ostat.pl. neplodná půda 22 12654
ostat.pl. ostat.komunikace 89 98404
ostat.pl. silnice 3 33267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3235
Celkem KN 1833 4712009
Par. KMD 1833 4712009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 123
LV 197
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.