k.ú.: 746533 - Sedlčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1214 5515067
zahrada 1115 549627
ovoc. sad 14 63968
travní p. 662 1027282
lesní poz 339 1773954
vodní pl. nádrž umělá 103 182278
vodní pl. rybník 22 58109
vodní pl. tok přirozený 102 80713
vodní pl. tok umělý 11 2951
vodní pl. zamokřená pl. 8 1673
zast. pl. společný dvůr 70 16600
zast. pl. zbořeniště 17 5049
zast. pl. 2130 592147
ostat.pl. dráha 28 39899
ostat.pl. jiná plocha 743 379481
ostat.pl. manipulační pl. 281 435158
ostat.pl. neplodná půda 550 177176
ostat.pl. ostat.komunikace 991 481507
ostat.pl. pohřeb. 1 7461
ostat.pl. silnice 232 210648
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 55898
ostat.pl. zeleň 56 75964
Celkem KN 8708 11732610
Par. DKM 8708 11732610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 750
č.p. byt.dům 81
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 27
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 242
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 341
bez čp/če jiná st. 199
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 7
Celkem BUD 1959
byt.z. byt 1338
byt.z. garáž 30
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 132
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1518
LV 3313
spoluvlastník 5697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2005
THM-V 1:1000 01.01.1976 30.12.2005 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.