k.ú.: 746380 - Sebranice u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578738 - Sebranice NUTS5 CZ0533578738
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 2823197
zahrada 227 115760
travní p. 258 307300
lesní poz 41 378411
vodní pl. nádrž přírodní 7 2654
vodní pl. tok přirozený 73 14578
zast. pl. společný dvůr 5 1606
zast. pl. zbořeniště 11 1976
zast. pl. 219 59968
ostat.pl. dráha 1 636
ostat.pl. jiná plocha 120 156340
ostat.pl. manipulační pl. 35 32294
ostat.pl. neplodná půda 73 32436
ostat.pl. ostat.komunikace 302 133944
ostat.pl. pohřeb. 2 5218
ostat.pl. silnice 16 56399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12262
ostat.pl. zeleň 8 1478
Celkem KN 1691 4136457
Par. KMD 1691 4136457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 59
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 212
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 263
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.09.2020 05:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.