k.ú.: 746282 - Sázavka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569429 - Sázavka NUTS5 CZ0631569429
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 5548531
zahrada 250 178868
travní p. 289 1568334
lesní poz 392 2867630
vodní pl. nádrž umělá 1 1489
vodní pl. rybník 8 36791
vodní pl. tok přirozený 14 58280
vodní pl. tok umělý 8 17209
zast. pl. společný dvůr 10 523
zast. pl. 225 105693
ostat.pl. dráha 3 107177
ostat.pl. jiná plocha 44 56497
ostat.pl. manipulační pl. 19 25148
ostat.pl. neplodná půda 35 29952
ostat.pl. ostat.komunikace 144 300678
ostat.pl. pohřeb. 3 7146
ostat.pl. silnice 11 84626
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8736
ostat.pl. zeleň 5 10826
Celkem KN 1726 11014134
Par. DKM 1726 11014134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 126
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 204
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 363
spoluvlastník 1094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2007
DKM-KPÚ 07.10.2003 1:1000 22.12.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 03.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.