k.ú.: 746274 - Kunemil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548570 - Kunemil NUTS5 CZ0631548570
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2329387
zahrada 96 57027
travní p. 139 601231
lesní poz 143 1074950
vodní pl. nádrž umělá 4 9645
vodní pl. rybník 1 3012
vodní pl. tok přirozený 13 17678
vodní pl. tok umělý 11 19129
zast. pl. společný dvůr 1 13418
zast. pl. 98 46383
ostat.pl. jiná plocha 33 48432
ostat.pl. manipulační pl. 9 11492
ostat.pl. neplodná půda 5 877
ostat.pl. ostat.komunikace 92 216341
ostat.pl. silnice 8 47786
ostat.pl. zeleň 1 350
Celkem KN 793 4497138
EN 1 174
PK 44 111265
Celkem ZE 45 111439
Par. DKM 363 3130322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 90
LV 126
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.04.2006 1:1000 20.06.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 na části mimo KPÚ stále platná


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2006.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.