k.ú.: 746118 - Zámostí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549193 - Zámostí-Blata NUTS5 CZ0522549193
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 838515
zahrada 147 98562
ovoc. sad 15 31492
travní p. 417 817483
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 96 2248475
vodní pl. nádrž přírodní 5 4024
vodní pl. nádrž umělá 8 37759
vodní pl. tok přirozený 99 23309
vodní pl. tok umělý 3 664
vodní pl. zamokřená pl. 1 548
zast. pl. společný dvůr 6 603
zast. pl. zbořeniště 3 471
zast. pl. 243 54118
ostat.pl. jiná plocha 37 37585
ostat.pl. manipulační pl. 5 4192
ostat.pl. neplodná půda 33 23780
ostat.pl. ostat.komunikace 131 73682
ostat.pl. silnice 15 40325
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 55179
ostat.pl. zeleň 4 6761
Celkem KN 1494 4397570
Par. KMD 1493 4396807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 232
LV 240
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 04:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.