k.ú.: 746029 - Samosoly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546968 - Pluhův Žďár NUTS5 CZ0313546968
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1594196
zahrada 49 37943
travní p. 163 569476
lesní poz 33 402455
vodní pl. nádrž umělá 6 557
vodní pl. rybník 12 149339
vodní pl. tok přirozený 2 6014
vodní pl. tok umělý 13 2348
vodní pl. zamokřená pl. 1 1104
zast. pl. zbořeniště 1 77
zast. pl. 53 30511
ostat.pl. jiná plocha 15 13124
ostat.pl. manipulační pl. 7 17529
ostat.pl. neplodná půda 13 6005
ostat.pl. ostat.komunikace 41 31135
ostat.pl. silnice 7 13488
ostat.pl. zeleň 1 208
Celkem KN 603 2875509
Par. KMD 603 2875509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 50
LV 64
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
S-SK GS 1:2880 1829 19.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 16:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička