k.ú.: 745928 - Sadská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537764 - Sadská NUTS5 CZ0208537764
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3483 10405967
zahrada 1321 696124
ovoc. sad 33 52112
travní p. školka 11 27139
travní p. 566 577700
lesní poz ostat.komunikace 1 445
lesní poz 486 2183024
vodní pl. nádrž přírodní 5 2346
vodní pl. nádrž umělá 71 336221
vodní pl. tok přirozený 58 52975
vodní pl. tok umělý 261 76263
vodní pl. zamokřená pl. 43 156881
zast. pl. zbořeniště 19 4900
zast. pl. 1801 539068
ostat.pl. dobývací prost. 20 34290
ostat.pl. dráha 40 57052
ostat.pl. dálnice 35 26395
ostat.pl. jiná plocha 422 226217
ostat.pl. manipulační pl. 85 154342
ostat.pl. neplodná půda 58 32401
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 758
ostat.pl. ostat.komunikace 984 441312
ostat.pl. pohřeb. 14 10881
ostat.pl. silnice 295 198407
ostat.pl. skládka 5 27936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 68733
ostat.pl. zeleň 103 50993
Celkem KN 10272 16440882
Par. DKM 10265 16435085
Par. KMD 7 5797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 350
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 749
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 137
č.e. rod.rekr 149
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 104
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 9
Celkem BUD 1753
byt.z. byt 145
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 161
LV 2521
spoluvlastník 4020

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2013
THM-V 1:1000 01.11.1973 24.04.2013 01.11.1973 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.09.2020 14:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička