k.ú.: 745928 - Sadská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537764 - Sadská NUTS5 CZ0208537764
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3460 10408663
zahrada 1317 694019
ovoc. sad 33 52112
travní p. školka 11 27139
travní p. 554 577708
lesní poz ostat.komunikace 1 445
lesní poz 487 2183848
vodní pl. nádrž přírodní 5 2346
vodní pl. nádrž umělá 71 336221
vodní pl. tok přirozený 58 52975
vodní pl. tok umělý 261 76263
vodní pl. zamokřená pl. 43 156881
zast. pl. zbořeniště 20 5541
zast. pl. 1795 534202
ostat.pl. dobývací prost. 20 34290
ostat.pl. dráha 38 57052
ostat.pl. dálnice 35 26395
ostat.pl. jiná plocha 424 229776
ostat.pl. manipulační pl. 85 154342
ostat.pl. neplodná půda 59 32436
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 758
ostat.pl. ostat.komunikace 979 440404
ostat.pl. pohřeb. 14 10881
ostat.pl. silnice 295 198407
ostat.pl. skládka 5 27936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 68825
ostat.pl. zeleň 103 50993
Celkem KN 10225 16440858
Par. DKM 10225 16440858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 352
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 744
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 138
č.e. rod.rekr 144
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 9
vod.dílo hráz pod 9
Celkem BUD 1747
byt.z. byt 145
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 159
LV 2535
spoluvlastník 4065

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2013
THM-V 1:1000 01.11.1973 24.04.2013 01.11.1973 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.