k.ú.: 745782 - Řisuty u Slaného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532797 - Řisuty NUTS5 CZ0203532797
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 465 5183491
zahrada 134 50078
ovoc. sad 4 15829
travní p. 60 88931
lesní poz 13 67285
vodní pl. nádrž umělá 3 3748
vodní pl. rybník 2 33028
vodní pl. tok přirozený 9 3298
vodní pl. tok umělý 11 27389
vodní pl. zamokřená pl. 1 1273
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 6 635
zast. pl. 207 91249
ostat.pl. jiná plocha 52 68088
ostat.pl. manipulační pl. 34 35572
ostat.pl. neplodná půda 20 3877
ostat.pl. ostat.komunikace 91 187980
ostat.pl. pohřeb. 1 896
ostat.pl. silnice 8 67314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1766
ostat.pl. zeleň 32 191332
Celkem KN 1156 6123079
PK 25 24840
Celkem ZE 25 24840
Par. DKM 588 5810902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 205
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 315
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2002 1:1000 05.03.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 03:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.