k.ú.: 745766 - Řípec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599115 - Řípec NUTS5 CZ0317599115
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3278327
zahrada 168 159616
travní p. 351 1371991
lesní poz 501 1411007
vodní pl. nádrž přírodní 3 2311
vodní pl. nádrž umělá 3 15878
vodní pl. rybník 2 40302
vodní pl. tok přirozený 5 28367
vodní pl. tok umělý 48 54741
vodní pl. zamokřená pl. 69 111577
zast. pl. zbořeniště 1 347
zast. pl. 251 93720
ostat.pl. dráha 113 103338
ostat.pl. dálnice 11 114540
ostat.pl. jiná plocha 110 135166
ostat.pl. manipulační pl. 27 24577
ostat.pl. neplodná půda 23 19489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 492
ostat.pl. ostat.komunikace 110 221928
ostat.pl. silnice 33 203206
ostat.pl. skládka 1 5333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5891
ostat.pl. zamokřená pl. 1 579
ostat.pl. zeleň 20 6582
Celkem KN 2344 7409305
Par. DKM 2344 7409305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 245
LV 352
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2016
DKM 1:1000 09.11.2009
DKM 1:1000 21.10.2009
ZMVM 1:2000 11.12.1987 19.12.2016 1:1000, část kat. území
THM-V 1:1000 02.10.1972 09.11.2009 část kat.území
S-SK GS 1:2880 1828 11.12.1987 část kat. území
S-SK GS 1:2880 1828 02.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 01:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička