k.ú.: 745723 - Římov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545007 - Římov NUTS5 CZ0311545007
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2097772
zahrada 330 180583
travní p. 219 1470831
lesní poz 307 1639411
vodní pl. nádrž umělá 4 253666
vodní pl. rybník 2 12822
vodní pl. tok přirozený 5 69365
vodní pl. tok umělý 28 31765
vodní pl. zamokřená pl. 8 33177
zast. pl. společný dvůr 2 601
zast. pl. zbořeniště 5 1213
zast. pl. 472 129960
ostat.pl. jiná plocha 147 136967
ostat.pl. manipulační pl. 106 67090
ostat.pl. neplodná půda 38 153444
ostat.pl. ostat.komunikace 191 171693
ostat.pl. pohřeb. 1 2174
ostat.pl. silnice 20 67657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15018
ostat.pl. zeleň 5 17648
Celkem KN 2032 6552857
EN 5 1131
PK 898 3861730
GP 3 10610
Celkem ZE 906 3873471
Par. DKM 1607 2383692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 271
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 451
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 39
LV 525
spoluvlastník 797

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2017
THM-V 1:2000 01.09.1981 07.09.2017 THM + FUO
FÚO 1:2000 01.09.1981 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 01.09.1981


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 13.08.2022 02:33

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.