k.ú.: 745723 - Římov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545007 - Římov NUTS5 CZ0311545007
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2097772
zahrada 333 189798
travní p. 212 1470849
lesní poz 305 1630223
vodní pl. nádrž umělá 4 253666
vodní pl. rybník 2 12822
vodní pl. tok přirozený 5 69365
vodní pl. tok umělý 28 31765
vodní pl. zamokřená pl. 8 33177
zast. pl. společný dvůr 2 601
zast. pl. zbořeniště 5 1213
zast. pl. 466 129780
ostat.pl. jiná plocha 144 137091
ostat.pl. manipulační pl. 106 67090
ostat.pl. neplodná půda 38 153458
ostat.pl. ostat.komunikace 188 171721
ostat.pl. pohřeb. 1 2174
ostat.pl. silnice 18 67625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15018
ostat.pl. zeleň 5 17648
Celkem KN 2012 6552856
EN 5 1131
PK 900 3864709
GP 3 10610
Celkem ZE 908 3876450
Par. DKM 1599 2383691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 445
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 39
LV 531
spoluvlastník 796

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2017
THM-V 1:2000 01.09.1981 07.09.2017 THM + FUO
FÚO 1:2000 01.09.1981 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 01.09.1981


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 18:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička