k.ú.: 745651 - Dolní Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545007 - Římov NUTS5 CZ0311545007
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 1766401
zahrada 59 59406
travní p. 212 375867
lesní poz les s budovou 29 1621
lesní poz 448 1574233
vodní pl. nádrž umělá 8 7110
vodní pl. rybník 1 2091
vodní pl. tok přirozený 16 45944
vodní pl. tok umělý 83 55507
vodní pl. zamokřená pl. 5 4775
zast. pl. společný dvůr 1 565
zast. pl. zbořeniště 2 141
zast. pl. 275 39931
ostat.pl. jiná plocha 127 55761
ostat.pl. manipulační pl. 39 30693
ostat.pl. neplodná půda 119 56854
ostat.pl. ostat.komunikace 237 81435
ostat.pl. silnice 25 30460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 117 106498
ostat.pl. zeleň 24 5580
Celkem KN 2129 4300873
Par. DKM 2129 4300873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 194
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 292
LV 448
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.08.2015
DKM 1:1000 24.05.2011 část
ZMVM 1:2000 30.06.1990 27.08.2015 prostor lesů - probíhá rekonstrukce přídělů (47 ha)
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička