k.ú.: 745588 - Říkovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517666 - Říkovice NUTS5 CZ0714517666
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 3001169
zahrada 175 144912
ovoc. sad 2 1438
travní p. 4 570
lesní poz 2 13527
vodní pl. tok přirozený 1 18979
vodní pl. tok umělý 28 44273
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 8 1110
zast. pl. 234 83701
ostat.pl. dráha 8 80533
ostat.pl. dálnice 8 31223
ostat.pl. jiná plocha 46 87494
ostat.pl. manipulační pl. 39 41352
ostat.pl. neplodná půda 1 3351
ostat.pl. ostat.komunikace 82 110555
ostat.pl. pohřeb. 1 2199
ostat.pl. silnice 13 89290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24098
ostat.pl. zeleň 38 100042
Celkem KN 912 3880115
Par. DKM 912 3880115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 228
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 270
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.06.2015
DKM 1:1000 25.09.2012
ZMVM 1:2000 01.08.1984 16.06.2015 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1920 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.