k.ú.: 745367 - Řetůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580881 - Řetůvka NUTS5 CZ0534580881
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1850686
zahrada 261 212965
travní p. 358 520043
lesní poz 142 1341888
vodní pl. tok přirozený 11 18452
vodní pl. zamokřená pl. 8 3360
zast. pl. zbořeniště 14 1735
zast. pl. 182 42878
ostat.pl. jiná plocha 49 24735
ostat.pl. manipulační pl. 8 5001
ostat.pl. neplodná půda 43 26746
ostat.pl. ostat.komunikace 183 121710
ostat.pl. pohřeb. 1 1244
ostat.pl. silnice 10 61117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1504
ostat.pl. zeleň 1 291
Celkem KN 1586 4234355
Par. KMD 1586 4234355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 229
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 03:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.