k.ú.: 745367 - Řetůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580881 - Řetůvka NUTS5 CZ0534580881
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 1848599
zahrada 260 212965
travní p. 359 522200
lesní poz 142 1341888
vodní pl. tok přirozený 11 18452
vodní pl. zamokřená pl. 8 3360
zast. pl. zbořeniště 13 1597
zast. pl. 183 43109
ostat.pl. jiná plocha 48 24572
ostat.pl. manipulační pl. 8 5001
ostat.pl. neplodná půda 43 26746
ostat.pl. ostat.komunikace 183 121710
ostat.pl. pohřeb. 1 1244
ostat.pl. silnice 10 61117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1504
ostat.pl. zeleň 1 291
Celkem KN 1576 4234355
Par. KMD 1576 4234355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 171
LV 229
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 12:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.