k.ú.: 745278 - Zadní Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1520245
zahrada 57 41709
ovoc. sad 13 30899
travní p. 149 299291
lesní poz 97 895133
vodní pl. nádrž umělá 5 5789
vodní pl. tok přirozený 46 15320
vodní pl. zamokřená pl. 2 1117
zast. pl. zbořeniště 1 325
zast. pl. 104 43825
ostat.pl. jiná plocha 114 462939
ostat.pl. manipulační pl. 26 75308
ostat.pl. neplodná půda 27 16828
ostat.pl. ostat.komunikace 83 57811
ostat.pl. silnice 15 29220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8023
ostat.pl. zeleň 2 464
Celkem KN 872 3504246
Par. DKM 872 3504246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 99
LV 139
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2000
THM-G 1:1000 01.02.1984 18.06.2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 09:09

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.