k.ú.: 744972 - Malešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 538710 - Řehenice NUTS5 CZ0201538710
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 2584247
zahrada 244 220191
ovoc. sad 1 11445
travní p. 151 548665
lesní poz les s budovou 34 1383
lesní poz 100 3097361
vodní pl. nádrž umělá 6 5025
vodní pl. rybník 1 8725
vodní pl. tok přirozený 20 23319
zast. pl. společný dvůr 2 4226
zast. pl. zbořeniště 3 1572
zast. pl. 233 73471
ostat.pl. jiná plocha 7 2243
ostat.pl. manipulační pl. 9 10362
ostat.pl. neplodná půda 130 91793
ostat.pl. ostat.komunikace 122 126664
ostat.pl. silnice 8 60091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13118
ostat.pl. zeleň 8 28290
Celkem KN 1266 6912191
Par. DKM 825 3331704
Par. KMD 441 3580487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 258
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 335
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2017
KMD 1:1000 31.10.2016
DKM-KPÚ 12.01.2005 1:1000 15.02.2005 *) KPÚ na části
S-SK GS 1:2880 1841 14.12.2017 Na části
S-SK GS 1:2880 1841 15.02.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.09.2020 22:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.