k.ú.: 744913 - Ředice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 294597
zahrada 91 69300
ovoc. sad 1 2683
travní p. mez, stráň 9 9481
travní p. 275 2374188
lesní poz 122 681042
vodní pl. nádrž umělá 22 13265
vodní pl. rybník 1 13
vodní pl. tok přirozený 24 35532
vodní pl. tok umělý 1 563
vodní pl. zamokřená pl. 2 90
zast. pl. společný dvůr 5 758
zast. pl. zbořeniště 1 1349
zast. pl. 93 44498
ostat.pl. jiná plocha 27 16885
ostat.pl. manipulační pl. 10 13148
ostat.pl. neplodná půda 240 282332
ostat.pl. ostat.komunikace 95 110149
ostat.pl. silnice 4 34378
ostat.pl. zamokřená pl. 2 8345
Celkem KN 1052 3992596
Par. DKM 742 3789927
Par. KMD 310 202669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 92
LV 124
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.07.2020
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička