k.ú.: 744913 - Ředice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 1567043
zahrada 90 67709
ovoc. sad 2 2685
travní p. 424 1339428
lesní poz 160 599802
vodní pl. nádrž umělá 18 9521
vodní pl. tok přirozený 13 20308
vodní pl. zamokřená pl. 3 935
zast. pl. společný dvůr 5 758
zast. pl. zbořeniště 1 1349
zast. pl. 91 44653
ostat.pl. jiná plocha 34 17991
ostat.pl. manipulační pl. 19 14106
ostat.pl. neplodná půda 483 210229
ostat.pl. ostat.komunikace 99 73559
ostat.pl. silnice 4 29704
Celkem KN 1786 3999780
Par. KMD 1786 3999780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 90
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.