k.ú.: 744816 - Řečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547441 - Volfířov NUTS5 CZ0313547441
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2930959
zahrada 164 94658
ovoc. sad 5 12945
travní p. 256 857827
lesní poz 253 2068894
vodní pl. nádrž umělá 4 4166
vodní pl. rybník 28 184067
vodní pl. tok přirozený 1 747
vodní pl. tok umělý 40 8970
vodní pl. zamokřená pl. 16 23184
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 8 1263
zast. pl. 109 48818
ostat.pl. jiná plocha 35 29031
ostat.pl. manipulační pl. 18 22155
ostat.pl. neplodná půda 148 100692
ostat.pl. ostat.komunikace 116 112992
ostat.pl. silnice 4 54197
Celkem KN 1611 6555570
Par. KMD 1611 6555570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 158
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2021
KMD 1:1000 27.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.11.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 02:16

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.