k.ú.: 744786 - Řečany nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575607 - Řečany nad Labem NUTS5 CZ0532575607
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 599 1856898
zahrada 362 184287
ovoc. sad 9 23423
travní p. 140 188196
lesní poz 40 113667
vodní pl. nádrž přírodní 1 763
vodní pl. rybník 2 1749
vodní pl. tok přirozený 7 70293
vodní pl. tok umělý 41 11948
vodní pl. zamokřená pl. 29 63607
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 1 138
zast. pl. 533 163625
ostat.pl. dráha 9 52851
ostat.pl. jiná plocha 82 64058
ostat.pl. manipulační pl. 92 82241
ostat.pl. neplodná půda 47 34026
ostat.pl. ostat.komunikace 181 154276
ostat.pl. silnice 29 54069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18180
ostat.pl. zeleň 10 18897
Celkem KN 2217 3157207
Par. DKM 83 304714
Par. KMD 2134 2852493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 275
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 5
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 521
byt.z. byt 38
obč.z. byt 11
obč.z. dílna 2
Celkem JED 51
LV 628
spoluvlastník 886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.03.2018
KMD 1:1000 11.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 12.03.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 27.09.2020 05:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička