k.ú.: 744778 - Labětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575607 - Řečany nad Labem NUTS5 CZ0532575607
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1465012
zahrada 102 62682
ovoc. sad 4 14282
travní p. 156 186096
lesní poz 166 213375
vodní pl. nádrž přírodní 8 5895
vodní pl. nádrž umělá 2 19040
vodní pl. tok přirozený 11 51521
vodní pl. tok umělý 82 16115
vodní pl. zamokřená pl. 9 61718
zast. pl. zbořeniště 1 1026
zast. pl. 124 51564
ostat.pl. dráha 21 38251
ostat.pl. jiná plocha 25 14297
ostat.pl. manipulační pl. 21 12321
ostat.pl. neplodná půda 36 31837
ostat.pl. ostat.komunikace 96 37149
ostat.pl. silnice 23 80621
ostat.pl. zeleň 2 699
Celkem KN 1248 2363501
Par. KMD 1248 2363501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 120
LV 205
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 23.09.2020 22:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička