k.ú.: 744751 - Ryžoviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597791 - Ryžoviště NUTS5 CZ0801597791
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 2042442
zahrada 318 165316
travní p. 527 10578618
lesní poz 170 5150854
vodní pl. nádrž umělá 1 21906
vodní pl. tok přirozený 9 29493
zast. pl. společný dvůr 2 613
zast. pl. zbořeniště 48 14521
zast. pl. 344 78260
ostat.pl. jiná plocha 178 231355
ostat.pl. manipulační pl. 14 30912
ostat.pl. neplodná půda 61 75966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2506
ostat.pl. ostat.komunikace 167 249624
ostat.pl. pohřeb. 1 7724
ostat.pl. silnice 5 66509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 20087
ostat.pl. zeleň 63 28428
Celkem KN 1960 18795134
Par. DKM 995 676733
Par. KMD 965 18118401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 93
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 339
byt.z. byt 22
obč.z. byt 4
Celkem JED 26
LV 370
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2019 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 09.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 09.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 29.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička