k.ú.: 744361 - Rychnov u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 3671900
zahrada 45 58636
travní p. 256 1838607
lesní poz 231 3498735
vodní pl. nádrž přírodní 2 1056
vodní pl. nádrž umělá 11 56764
vodní pl. rybník 11 78873
vodní pl. tok přirozený 12 12836
vodní pl. tok umělý 28 39414
vodní pl. zamokřená pl. 35 95682
zast. pl. zbořeniště 4 1602
zast. pl. 120 37277
ostat.pl. jiná plocha 150 321312
ostat.pl. manipulační pl. 22 21290
ostat.pl. neplodná půda 79 202818
ostat.pl. ostat.komunikace 83 224235
ostat.pl. pohřeb. 1 1519
ostat.pl. silnice 17 63340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 889
ostat.pl. zeleň 3 188
Celkem KN 1291 10226973
Par. DKM 676 6862381
Par. KMD 615 3364592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 116
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 173
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 19.09.2014
S-SK GS 1:2880 1870 13.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.