k.ú.: 744352 - Konratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2932
zahrada 8 18813
travní p. 78 1038943
lesní poz 57 1594103
vodní pl. nádrž přírodní 5 1292
vodní pl. nádrž umělá 1 94
vodní pl. tok umělý 2 1166
zast. pl. zbořeniště 1 739
zast. pl. 16 4198
ostat.pl. jiná plocha 1 685
ostat.pl. neplodná půda 89 174904
ostat.pl. ostat.komunikace 24 58102
ostat.pl. silnice 3 20260
Celkem KN 286 2916231
Par. DKM 235 1396298
Par. KMD 51 1519933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 16
LV 47
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 06.06.2012
KM-D 1:2000 20.06.2001 05.04.2017
S-SK GS 1:2880 1870 20.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 01:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička