k.ú.: 744093 - Rychnov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578711 - Rychnov na Moravě NUTS5 CZ0533578711
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 915 12412700
zahrada 223 226486
ovoc. sad 8 22493
travní p. 857 3037447
lesní poz 454 6360325
vodní pl. nádrž umělá 3 26216
vodní pl. tok přirozený 103 45464
vodní pl. tok umělý 123 127957
vodní pl. zamokřená pl. 1 211
zast. pl. zbořeniště 5 1925
zast. pl. 325 151489
ostat.pl. jiná plocha 408 498647
ostat.pl. manipulační pl. 6 8122
ostat.pl. neplodná půda 16 11405
ostat.pl. ostat.komunikace 583 500375
ostat.pl. pohřeb. 1 1064
ostat.pl. silnice 15 75116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 34525
ostat.pl. zeleň 25 33827
Celkem KN 4082 23575794
Par. DKM 3841 18552361
Par. KMD 241 5023433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 168
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 37
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 305
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 388
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.08.2017 1:1000 10.08.2017 *)
DKM 1:1000 25.05.2017
KMD 1:1000 24.09.2015
DKM-KPÚ 05.11.2009 1:1000 22.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.