k.ú.: 743933 - Švarcava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554189 - Rybník NUTS5 CZ0321554189
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 462
travní p. mez, stráň 24 146536
travní p. 42 1367439
lesní poz 26 5116752
vodní pl. nádrž umělá 2 1100
vodní pl. tok přirozený 3 2173
vodní pl. tok umělý 2 6414
zast. pl. zbořeniště 12 11487
zast. pl. 3 1482
ostat.pl. jiná plocha 57 157462
ostat.pl. neplodná půda 3 10973
ostat.pl. ostat.komunikace 22 93308
Celkem KN 197 6915588
Par. KMD 197 6915588
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 3
LV 15
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 16.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 20.09.2020 22:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.