k.ú.: 743780 - Růžová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 566900 - Růžová NUTS5 CZ0421566900
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3580475
zahrada 357 284524
ovoc. sad 4 24060
travní p. 491 2069025
lesní poz 143 8474461
vodní pl. nádrž přírodní 2 458
vodní pl. nádrž umělá 3 5809
vodní pl. rybník 4 5804
vodní pl. tok přirozený 51 15249
vodní pl. tok umělý 5 11774
vodní pl. zamokřená pl. 3 5453
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 32 9227
zast. pl. 473 71274
ostat.pl. jiná plocha 317 208566
ostat.pl. manipulační pl. 13 61419
ostat.pl. neplodná půda 37 58430
ostat.pl. ostat.komunikace 162 294933
ostat.pl. pohřeb. 3 6927
ostat.pl. silnice 15 88240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11482
ostat.pl. zeleň 1 729
Celkem KN 2212 15288367
Par. DKM 2212 15288367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 7
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 168
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 468
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 552
spoluvlastník 673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 05.12.2014 1:1000 05.12.2014 *)
DKM-KPÚ 1:1000 17.07.2014
S-SK GS 1:2880 1843 04.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2019 13:50

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.