k.ú.: 743771 - Kamenická Stráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 566900 - Růžová NUTS5 CZ0421566900
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6777
zahrada 68 49941
travní p. 21 673248
lesní poz les(ne hospodář) 34 1176440
lesní poz 52 579319
vodní pl. nádrž přírodní 4 529
vodní pl. tok přirozený 3 29729
zast. pl. zbořeniště 15 4738
zast. pl. 41 6553
ostat.pl. jiná plocha 22 26619
ostat.pl. neplodná půda 5 3266
ostat.pl. ostat.komunikace 34 23812
ostat.pl. silnice 1 1380
Celkem KN 303 2582351
Par. DKM 171 103732
Par. KMD 132 2478619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 40
LV 58
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 04.02.2019 1:1000 04.02.2019 *) mapování intravilánu
KMD 01.06.2012 1:1000 01.06.2012 *)
S-SK GS 1843 31.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 15:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.