k.ú.: 743771 - Kamenická Stráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 566900 - Růžová NUTS5 CZ0421566900
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 6778
zahrada 67 49978
travní p. 20 673248
lesní poz les(ne hospodář) 34 1176440
lesní poz 52 579319
vodní pl. nádrž přírodní 4 529
vodní pl. tok přirozený 3 29729
zast. pl. zbořeniště 15 4738
zast. pl. 39 6509
ostat.pl. jiná plocha 21 26627
ostat.pl. neplodná půda 4 3266
ostat.pl. ostat.komunikace 33 23812
ostat.pl. silnice 1 1380
Celkem KN 295 2582353
Par. DKM 162 99802
Par. KMD 133 2482551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 2
Celkem BUD 39
LV 58
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 04.02.2019 1:1000 04.02.2019 *) mapování intravilánu
KMD 01.06.2012 1:1000 01.06.2012 *)
S-SK GS 1843 31.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.07.2019 07:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.