k.ú.: 743607 - Dolní Křečany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 938871
zahrada 311 271782
travní p. 752 3749564
lesní poz 67 1768609
vodní pl. nádrž umělá 10 17606
vodní pl. rybník 13 81525
vodní pl. tok přirozený 17 20703
vodní pl. tok umělý 13 19913
vodní pl. zamokřená pl. 19 45758
zast. pl. společný dvůr 4 495
zast. pl. zbořeniště 81 23078
zast. pl. 532 148315
ostat.pl. dráha 7 134316
ostat.pl. jiná plocha 61 65602
ostat.pl. manipulační pl. 15 61280
ostat.pl. neplodná půda 71 61017
ostat.pl. ostat.komunikace 158 193878
ostat.pl. silnice 7 13864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 39785
ostat.pl. zeleň 4 9770
Celkem KN 2332 7665731
Par. DKM 3 1000
Par. KMD 2329 7664731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 328
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 52
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 6
Celkem BUD 524
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 595
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2009
S-SK GS 1:2880 1843 03.07.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:48

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".