k.ú.: 743607 - Dolní Křečany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 938794
zahrada 312 273322
travní p. 752 3748459
lesní poz 67 1768609
vodní pl. nádrž umělá 10 17606
vodní pl. rybník 13 81525
vodní pl. tok přirozený 17 20703
vodní pl. tok umělý 13 19913
vodní pl. zamokřená pl. 19 45758
zast. pl. společný dvůr 4 495
zast. pl. zbořeniště 81 23078
zast. pl. 537 148602
ostat.pl. dráha 7 134316
ostat.pl. jiná plocha 60 65023
ostat.pl. manipulační pl. 15 61280
ostat.pl. neplodná půda 71 60952
ostat.pl. ostat.komunikace 158 193878
ostat.pl. silnice 7 13864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 39785
ostat.pl. zeleň 4 9770
Celkem KN 2337 7665732
Par. DKM 3 1000
Par. KMD 2334 7664732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 329
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 52
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 6
Celkem BUD 529
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 594
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2009
S-SK GS 1:2880 1843 03.07.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.05.2019 11:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.