k.ú.: 743453 - Rudolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596671 - Rudolec NUTS5 CZ0635596671
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 3590260
zahrada 167 61161
travní p. 283 1198298
lesní poz 110 3748665
vodní pl. nádrž umělá 7 4027
vodní pl. rybník 13 401484
vodní pl. tok přirozený 13 1983
vodní pl. tok umělý 30 9273
vodní pl. zamokřená pl. 1 714
zast. pl. zbořeniště 6 1728
zast. pl. 131 62534
ostat.pl. jiná plocha 80 42168
ostat.pl. manipulační pl. 4 23653
ostat.pl. neplodná půda 37 68043
ostat.pl. ostat.komunikace 104 93295
ostat.pl. silnice 33 61936
ostat.pl. skládka 1 7011
Celkem KN 1447 9376233
Par. KMD 1447 9376233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 130
LV 146
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 16:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.